• LifeStyleEXPO

Lös mysteriet med mystiska symboler och kryptiska bilder inristat i sten!

  • LifeStyleEXPO

Nils Nilsson
 – Ett svenskt arv i sten

Visste du att Sverige har flest runstenar i världen? Det finns över 2.500 sprida i hela landet, med anor från vikingatiden. Men visste du också att det, i mitten av Skåne, finns en fascinerande trädgård med tretton stenar som berättar om en ännu äldre historia, inristat med kryptisk bildspråk och mystiska symboler som täcker stenarnas ytor?

Garden-flowers_8840

Landsbygden runt Lövestad i Skåne, med sina gyllene vete- och rapsfält, betande kor och spelande gräshoppor, kan kanske verka som vilken annan plats som helst i södra Sverige. Men turister som vågar sig bort från de upptrampade stigarna till Hallsbergs stenar, kommer att finna en trädgård som inte bara är överraskande och unik, utan även ett ställe där ögon, sinne och själ verkligen får uppleva en fest. Tretton stenmonument, de flesta mansstora, fulla med inskriptioner, reliefer och skulpturer står utspridda i en stor trädgård som är planterad med noga utvalda blommor och buskar. Ord och figurer av djur, människor, kungar och drakar kan verka gåtfullt till att börja med, men om man studerar lite noggrannare möts man av ett ovanligt budskap, som ger eko från en nations ofta glömda historia tillsammans med djupa erfarenheter från en enkel men högt begåvad bonde, Nils Nilsson.
 

Sedan urminnes tider har människan känt ett okuvligt behov av att lämna efter sig spår i historien, att föra vidare tankar som deupplevde som viktiga till sina samtida och efterlevande. Det bästa medlet för en sådan strävan var, och är fortfarande, sten. Där pergament, papyrus, papper eller pixlar har visat sig vara mer eller mindre tillfälliga redskap för förmedlandet av tankar och bilder, så är sten ett material med en fasthet som kan förmedla det önskade budskapet över flera årtusenden.

Family-stone_8546

Många exempel finns utspridda på fina gallerier och museum och andra nationellamonument. Rosettastenen på brittiska muséet är det föremål som har haft flest besökare på den institutionen, inte så mycket på grund av sin storlek (höjd 115 cm),estiska kvaliteter eller värdet av dess historiska information, utan på grund av dess roll i teckentydningens historia. Den skrevs med egyptiska hieroglyfer, det lokala folkspråket och grekiska och kunde därför användas av specialister som Thomas Young och Jean-Francois Champollion för att dechiffrera och översätta den sedan länge glömda egyptiska hieroglyfskriften och språket. På Rosettastenen finns ett påbud som utfärdades av ett råd av egyptiska präster som samlats i Memfis, i Egypten, år 196 f. Kr., och en kopia av detta påbud skulle sättas upp i varje tempel. Tack vare hållbarheten hos granodiorit vet vi idag att kung Ptolemaios V Epiphanes gav skattebefrielse till prästerskapet, och att prästerskapet i gengäld påbjöd att kungen skulle tillbes som en gud. Tala om harmoniska relationer mellan kyrka och stat!

 

Ett annat berömt monument, som har gett forskare en mängd historisk information om hur livet var för antikens folk, reser sig 30 meter upp över marken i Rom. Trajanuskolonnen är ett minnesmärke över triumfen över Dacien, och över kejsaren med samma namn. Färdigställd år 113 e. Kr. skildrar den på sin 190 meter långa och slingrande marmorfris den romerska armén i olika scener som byggande, offrande, slag och triumfer, ända till de översta scenerna som visar Daciens totala nederlag där allt de har kvar är betande boskap. Inskriptionen med utsökta bokstäver vid kolonnens bas viger monumentet åt den segrande kejsar Trajanus.

Rosettastenen och Trajanuskolonnen är väldigt olika i stolek och innehåll, men de har ett gemensamt: de skapades båda av någon rik och mäktig för att gynna och främja deras egna speciella avsikter. Hallsbergs stenar, å andra sidan, är ett mycket annorlunda monument, inte bara på grund av dess relativa okändhet. Skaparen av denna trädgård i 1800-talets lantliga Sverige var långt ifrån arenorna för denna världens mäktiga män. Vidare, hade Nils Nilssons liv som bonde och mjölnare inte bara märkts av det allmänna slitet med jordbruk, kvarn och andra familjerutiner. Livet hade serverat Nilsson mer än nog av sorger: sju av hans nio barn dog unga, och hans älskade hustru lades också i graven som ung. Även om dödligheten på den tiden var hög, kan man tänka sig att sådana förluster skulle krossa en mans hjärta och göra slut på all glädje och skapande, och bara efterlämna den meningslösa misströstans mörker. Trots detta lämnade Nils Nilsson, som inte alls var en bruten man, efter sig ett arv om hopp och ett rikt liv som hade funnit en djup mening och syfte. Dessa uttryckte han först i skisser av bilder, texter och dikter i enanteckningsbok; sedan tog han fram mejseln som han hade använt för att rista in mönster på kvarnstenar, och ristade in sina skisser på stenmonument. Han formgav hela sin trädgård, ända ner till enskilda planteringar, för att föra vidare ett budskap som hade gett näring till hans skapande och passion. När människorna kom för att mala sin säd, blev denna speciella plats en samlingsplats för hela grannskapet.

 

Cross-sketch_1314Hallsberg-garden_1326 Sketch-and-hammer_1329

 

Stones_0360

Berättelsen på stenarna är skriven som ett stort och väl uttänkt pussel, som tålmodigt måste läggas ihop, men som när det är färdigt, kommer att ge ett tillfredsställande resultat, både intellektuellt och andligt. På en av stenarna, finner man denna inskription: ”Om Guds vittnen tiga få, stenar skola ropa då. Så slutar en 76-åring sitt gåtlika arbete. Se, Bibeln löser våra gåtor. Tecknat i sen ålder 1894 Nils Nilsson.” Två teman skapar ramarna för Nils Nilssons budskap: Bibeln och historien. Vad han försökte förmedla är kanske inte så lätt att förstå i en tid av både sekularism och politisk korrekthet, där historien lätt glöms bort och när den sedan koms ihåg tolkas den ofta genom nutidens kulturella filter. I vår informationsrevolutionerade och socialt nätverkade värld (vilken ofta gränsar till ytlighet), är det möjligt att vi överger de värderingar som har förädlat och upphöjt vår kultur och utrustat den med den grund som gjorde det möjligt för den att blomstra. Om vi glömmer att lyssna till de varningar vi kan få ifrån historien, kan vi kanske begå misstaget att upprepa dess mörkare sidor. Men att lära sig om vår fascinerande gemensamma historia här i Sverige, i ljuset av bibliska idiom och ramar som Nilsson var så bekant med, och att sedan reflektera över dess lärdomar, är något som mjölnaren i Hallsberg inbjuder oss till att göra med samma iver som han hade när han ristade in sitt budskap i sten. Lord Acton ska ha sagt: ”Historien är inte en börda för minnet, utan en upplysning för själen.”
 
Viktigast av allt, är att Nilssons arv är detta att finna en frid som består och en förnöjsamhet som är rotad i kunskapen om Någon högre än oss själva, och denne Någons uppenbarelse till oss – Bibeln.
Det underliggande budskapet i Nilssons arv är det att förstå att inget annat, speciellt inte materiella ägodelar, sist och slutligen kommer att ge oss någon bestående lycka och tillfredsställelse i våra liv. Vår villighet att undersöka dessa tankar skulle uppfylla den livsdröm som bars av en man med ett mycket svenskt och unikt arv hugget i sten.

Missa inte chansen att besöka de fascinerande Hallsbergs Stenar!

För att ge dig en snabbhjälp till att förstå dessa spännande monument med sina kryptiska bilder och mystiska symboler, har LifeStyleTV producerat en intressant dokumentär som finns tillgänglig på DVD, samt en TV-serie, Stenarna Ropar, som utforskar budskapet bakom stenarna.

Besök: Halsbergs trädgårds museum

Karta: Halsbergs gård

  • LifeStyleEXPO